Stacks Image 5
Voor een synodale Kerk:
gemeenschap | participatie | zending

Zo luidt het thema van de volgende bisschoppensynode (dit is een vergadering van bisschoppen over heel de wereld) in 2023.

Paus Franciscus lanceerde afgelopen oktober een twee jaar durend denkproces over de actieve rol van alle gelovigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dit denkproces is de voorbereiding op de bisschoppensynode die in 2023 in Rome zal plaatsvinden. Deze bisschoppensynode gaat over gemeenschap, zending en betrokkenheid van alle gelovigen.
Paus Franciscus droomt immers van een ‘synodale Kerk’. Een Kerk die het evangelie verkondigt en ‘samen op weg gaat’(dat is de letterlijke betekenis van
het woord synode).
En hij wil iedereen meenemen en horen in deze droom.
Elke gelovige en ook randkerkelijken, over de hele wereld, worden opgeroepen om deze weg te bewandelen.
De paus moedigt ons aan om elkaar te beluisteren zonder vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in dialoog te gaan met de Kerk en de samenleving.
Dit ‘samen op weg gaan’ is dus niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een opdracht naar buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met andere gelovigen, niet-gelovigen, en zeker ook met mensen in de marge van Kerk en samenleving, mensen die uit de boot vallen.
Laten we niet vergeten dat het doel van de synode, en dus ook van deze
raadpleging, niet is om documenten op te stellen, maar om dromen te doen
ontkiemen, profetieën en visioenen te wekken, hoop te doen opbloeien,
vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden, relaties te weven, een
dageraad van hoop te doen herleven, van elkaar te leren, en een positieve
verbeelding te creëren die de geesten verlicht, harten verwarmt en handen
sterkt.

Paus Franciscus